ДІЄ ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ ЗАРОБИЛИ ПЕНСІЮ

При призначенні допомоги враховується майновий стан і середньомісячний сукупний дохід сім’ї

Визначено механізм призначення в період з 1 січня 2018 до 31 грудня 2020року тимчасової державної соцдопомоги особам, які досягли пенсійного віку, але не отримали право на пенсійну виплату.

При призначенні тимчасової допомоги враховується майновий стан і середньомісячний сукупний дохід. Допомога перераховується кожні 6 місяців та виплачується до досягнення віку, з якого особа набуває право на пенсійну виплату.

Так, для отримання тимчасової допомоги особам, що досягли пенсійного віку, слід звернутися до органів ПФУ із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж. Органи ПФУ присилають (чи надають під особистий підпис) довідку у двох екземплярах в день звернення, але не пізніше ніж через 5 робочих днів.

Потім необхідно подати до органів соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі документи:

— заяву;

— документ, що посвідчує особу;

— інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

— документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від прийняття реєстраційного номера);

— довідку про наявний страховий стаж;

— декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

— копію рішення про призначення опікуна (для особи, визнаної недієздатною).

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи і майновий стан.

У разі звернення до органів соцзахисту за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соцзахисту за зареєстрованим місцем проживання.

Тимчасова допомога призначається з дня, наступного за датою досягнення пенсійного віку, якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через 3 місяці після досягнення такого віку. Якщо звернення відбулося пізніше, тимчасова допомога призначається з дня звернення. Днем звернення вважається день реєстрації заяви з усіма необхідними документами.

Рішення про призначення допомоги приймається органом соцзахисту протягом 10 календарних днів з дня звернення.

Відмовити у призначенні тимчасової допомоги можуть у разі, якщо:

— середньомісячний сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців перевищує 100 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність;

— особа вже отримує пенсію або державну соціальну допомогу;

— особа або члени її сім’ї протягом12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень (крім оплати житлово-комунальних і медичних послуг);

— особа працює, веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

— за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації;

— у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї і додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю, або більше ніж один автомобіль, інший транспортний засіб.

Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Відповідний Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату, затверджено постановою від 27 грудня 2017 року № 1098, яка набрала чинності 18 січня та застосовується з 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, пенсійна реформа набрала чинності 11 жовтня 2017 року

 

За матеріалами Ліга-Закон